Instalacje alarmowe

Instalacje alarmowe

Głównym celem instalacji alarmowej jest zabezpieczenie budynków przed włamaniem lub napadem. Podstawowym elementem zapewniającym realizację tych funkcji jest centrala alarmowa, która odbiera sygnały z czujników i reaguje na nie powiadamiając otoczenie (sygnalizatory akustyczne i optyczne), stacje monitorowania i użytkowników.
Obecnie funkcje systemów alarmowych dają znacznie większe możliwości. Są to nie tylko dodatkowe alarmy jak np. medyczny, pożarowy, zalania itd., ale również sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, roletami czy innymi urządzeniami budynku.
Współczesne systemy alarmowe często posiadają wiele dodatkowych funkcji, np. możliwość zdalnej kontroli chronionego obiektu przez telefon lub Internet, zdalne rozbrajanie i uzbrajanie systemu, informacje głosowe o zdarzeniach, zdalne uruchomianie urządzeń. Mogą robić zdjęcia i wysyłać MMS’y do właściciela lub stacji monitorowania.
Dzięki alarmowi twój dom i firma nigdy nie pozostaną bez opieki. Jednocześnie dobrze dobrany alarm nie ingeruje niepotrzebnie w twoje życie i przyzwyczajenia.

Pracownicy naszej firmy posiadają licencje MSWiA na wykonywanie systemów ochrony mienia. Służymy pomocą w zakresie doboru urządzeń odpowiednich dla Państwa potrzeb, wstępnego przygotowania projektu instalacji oraz dokonania kalkulacji cenowej, przez montaż systemu, podłączenie do stacji monitorowania po przeszkolenie użytkowników.
Po uruchomieniu zapewniamy pomoc techniczną oraz serwis zainstalowanych urządzeń.
Oferujemy również fachowy serwis użytkowanych systemów alarmowych.